Lähitulevaisuuden suurhankkeet

Lähitulevaisuuden suurhankkeet

Fennovoiman ydinvoimala

Ylivieskan yksikön vaikutusalueella on käynnistymässä ydinvoimalan rakennushanke, jonka vaikutus alueelle on merkittävä. Fennovoima on tehnyt päätöksen ydinvoimalaitoksensa sijoittamisesta Pyhäjoelle, joka sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Ylivieskasta. Ydinvoimalaitos lisää rakennusvaiheessa tarvetta rakennusalan ammattilaisille ainakin seuraavien rakennuskohteiden parissa:

 • tiet, satama, laiturit, sähköverkko
 • reaktori-, turbiini-, yms. rakennukset
 • toimistotilat
 • asuintilat noin 1 000 henkilölle

Lisäksi rakennusvaiheessa tarvitaan kiinteistö-, ravintola-, majoitus- ja kuljetuspalveluita sekä vartioinnin ja hallinnon henkilöstöä. Valmistuttuaan ydinvoimala tarvitsee osaavaa henkilöstöä mm. seuraaviin tehtäviin:

sähkö- ja energiatekniikan ammattilaiset:

 • voimalan käyttö
 • tekninen suunnittelu

prosessi- ja konetekniikan ammattilaisille:

 • kunnossapito

muille ammattilaisille:

 • henkilöstöhallinto, viestintä, taloushallinto

 

Pyhäjärven maanalainen hiukkasfysiikan tutkimuslaboratorio

Pyhäjärvelle, joka sijaitsee noin 90 kilometrin päässä Ylivieskasta, on suurella todennäköisyydellä käynnistymässä maanalainen hiukkasfysiikan tutkimuslaboratorio. Pyhäjärvi on karsiutunut kansainvälisessä tarkastelussa kahden potentiaalisimman sijoituspaikkakunnan joukkoon. Laboratorion sijoituspaikkakunta päätetään vuonna 2014. Hankkeen vaikutuksista alueelle on tehty aluevaikutusselvitys. Aluevaikutusselvityksen mukaan rakentamisen vaikutus alueen työllisyyteen on noin 1600–2500 henkilötyövuotta. Euromääräisesti arvioituna hankkeen laajuus rakennusvaiheessa on noin 280–430 miljoonaa euroa. Rakentamisvaiheessa hanke työllistää ainakin seuraavia toimialoja:

 • betoniteollisuus
 • huolto ja kunnossapito
 • kemianteollisuus
 • konepaja- ja metalliteollisuus
 • kuljetus- ja logistiikka-ala
 • louhinta ja kalliorakentaminen
 • rakennusala, suunnitteluala
 • konsultointi ja kehitystyö
 • sähkö- ja elektroniikka-ala
 • talotekniikka-ala
 • tietotekniikka-ala
 • tutkimustoiminta

Valmistuttuaan tutkimuslaboratorio työllistää vähintään 30 vuoden ajan vakituisesti suoraan noin 50 henkilöä ja välillisesti 100–250 henkilöä. Arvion mukaan tutkimuskeskus aiheuttaa alueelle noin 6 000–9 000 majoitusvuorokauden vuosittaisen lisäyksen.  Tutkimuslaitteistojen kansainvälisiä käyttäjiä tulee olemaan arviolta 250–400 kappaletta. Hankkeen kansainvälinen luonne asettaa alueen palveluille kielitaitovaatimuksia. Valmistuttuaan hanke lisää merkittävästi tarvetta päivittäistavarakaupalle, päivähoito- ja peruskoulutuspalveluille sekä majoituspalveluille.

suomi