Luonnonvara-ala

Luonnonvara-ala

Oulun Eteläinen on vahvaa luonnonvara-aluetta. Alueen 3000 maatilaa työllistävät suoraan noin 5000 ihmistä. Maatilojen päätuotantosuuntina ovat maidon- ja naudanlihantuotanto. Vahvaa tulevaisuuden uskoa maatilatalouteen kuvastavat keskimääräistä useammat sukupolvenvaihdokset ja runsaat investoinnit uusiin tuotantorakennuksiin. Uusimman teknologian käyttö on maatiloilla edistyksellistä.

Alueellamme on runsaat metsävarat.  Metsien merkitys on ollut tärkeä alueen puunjalostusteollisuudelle, työllisyydelle ja kantorahatulojen kautta aluetaloudelle.

Luonnonvara-alan kehittämisympäristö luo mahdollisuuksia toimijoiden välisen verkoston ja strategisen yhteistyön käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Verkoston tehtävänä on toimia alan kehittämisveturina ja yhteistyötahona muiden luonnonvara-alan osaamiskeskittymien kanssa.

Luonnonvara-alan keskeiset toimijat alueella:

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:n Haapajärven ja Haapaveden ammattiopistot, Centria ammattikorkeakoulu, Oulun Eteläisen Instituutti, Proagria Oulu ja ProAgria Keski-Pohjanmaa, Keskipiste- ja Rieska-Leader, alueen yrityshautomot, alueen maaseutuviranomaiset.

Luonnonvara-alan kehittämisympäristön vastuutahona toimii Haapajärven ammattiopisto.

suomi