Mikroyrittäjyyden tutkimus

Mikroyrittäjyyden tutkimus

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä on perustettu syksyllä 2011. Ryhmän perustamisen taustalla on yhteinen näkemys (mm. Botnia-strategia) yrittäjyyden tutkimustoiminnan mahdollisuuksista tuottaa tieteellisesti korkeatasoista alueen yritysten kasvua, kehitystä ja elinvoimaa tukevaa tutkimustietoa. Tutkimusryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, elinkeinoyhtiöiden ja välittäjäorganisaatioiden kanssa ja rakentaa samalla tutkimusyhteistyöverkostoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla valitsemillaan fokusalueilla.
Tutkimusryhmän keskeiset tutkimusteemat liittyvät alueelliseen yrittäjyysilmaston kehittämiseen, yrityksen kasvun tukemiseen, kansainvälistymisen edistämiseen, rahoitus- ja kannustejärjestelmiin, harvaan asutun alueen liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen sekä tutkimus-, kehitys, ja innovaatiotoiminnan tukemiseen.

Päämäärä:

Vuonna 2014 Oulun Eteläisen alueella toimii kansainvälisesti verkostoitunut mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä, joka tekee intensiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti

Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä
Pajatie 5, 85500 Nivala
fax +358 8 450645

Matti Muhos, TkT
Tutkimusjohtaja
p. +358 40 0407590

sähköposti: matti.muhos (at) oulu.fi

Tutkimusryhmän sivuille tästä

suomi