Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön täydennyskoulutus

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön täydennyskoulutus

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman työelämäyhteistyö auttaa kouluttamaan osaavia työntekijöitä työelämän tarpeisiin ja edistää uusien työntekijöiden rekrytointia. 

Opinnäytetyöt

Yhteistyö voi olla esimerkiksi opiskelijan työharjoittelua tai työelämän tilaama opiskelijan opinnäytetyö. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman opiskelijoille sopivia työelämän harjoittelupaikkoja on seurakunnissa, erilaisissa laitoksissa (kuten lastensuojeluyksiköissä, hoito- ja kuntoutuslaitoksissa) sekä ohjelmapalveluyrityksissä, järjestöissä sekä kuntien nuoriso- ja vapaa-aikatoimessa.

Opinnäytetyöt voivat käsitellä kentällä todettuja ajankohtaisia aiheita tai ongelmia sekä kehittää työkäytäntöjä ja -ympäristöä. Opinnäytetyömme ovat käsitelleet mm. seurakuntien rippikouluja, isostoimintaa, nuorteniltoja, uskontokasvatusta, lähetystyötä, ympäristöasioita ja monikulttuurisuutta sekä kuntien toimintaan ja lastensuojeluun liittyviä aiheita.

Valmiit opinnäytetyömme ovat luettavissa Theseus-verkkokirjastossa

 

suomi