Liiketalouden tutkimus ja kehitys

Liiketalouden tutkimus ja kehitys    

Case: opinnäytetyö metallialan yritykselle

Centria AMK:n liiketalouden koulutusohjelman opiskelija teki opinnäytetyönsä metallialan yritykselle. Opinnäytetyössään hän selvitti mitä toimenpiteitä sähköiseen laskutukseen, sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen sekä osto- ja myyntilaskujen sähköiseen arkistointiin siirtyminen edellyttäisi opinnäytetyön tilanneelta yritykseltä.

Opinnäytetyön tuloksena saatiin selville, että manuaaliseen työhön verrattuna sähköisillä järjestelmillä saavutetaan monia etuja. Opinnäytetyö auttaa yritystä päättämään, siirrytäänkö sähköiseen järjestelmään ja milloin se voidaan tehdä. Lisäksi työstä on apua sähköisen järjestelmän käyttöönotossa, koska opiskelija on selvittänyt mitä muutoksia yrityksen tietojärjestelmään tulisi tehdä sähköiseen järjestelmään siirryttäessä.
Tutkimus- ja kehitystyö on Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön liiketalouden koulutusohjelman toimintaa. Keskeisessä roolissa ovat opiskelijoiden toimeksiantoina tekemät opinnäytetyöt yrityksille ja muille organisaatioille.  Opinnäytteet voivat olla yhteen yritykseen tai organisaatioon tai jonkin toimialan tai maantieteellisen alueen kehittämiseen liittyviä laajempia hankkeita.

Pääsääntöisesti opinnäytetyöt ovat liiketoimintaosaamisen eri aihepiireihin liittyviä tutkimuksia ja kehittämishankkeita, joissa syntyy produktiotyöskentelyn myötä konkreettisia tuotoksia.

Tutkimukselliset opinnäytetyöt perustuvat tiettyä tarvetta varten hankittuun aineistoon ja sen käsittelyyn, analysointiin ja raportointiin. Kehittämishanke tarkoittaa lähinnä yrityksen tai työyhteisön nykykäytäntöjen parantamista tai uusien suunnittelua. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yrityksen tai yhteisön kanssa.

Esimerkkejä opinnäytetöistä

  • markkinapotentiaalin ja kilpailutilanteen kartoitus
  • asiakastyytyväisyys-, yrityskuva- ja erilaiset henkilöstötutki    mukset.
  • markkinointisuunnitelma
  • liiketoimintasuunnitelma
  • laatujärjestelmä
  • tasa-arvosuunnitelma
  • perehdyttämisopas
  • kehityskeskusteluopas
  • tapahtuma
  • sisäisen viestinnän kehittäminen

 

suomi