Liiketalous, ravitsemus, puhdistus ja sosiaali- ja terveysalan koulutukset

Liiketalouden, ravitsemus- ja puhdistuspalveluiden sekä
sosiaali- ja terveysalan koulutukset

JEDU Oulaisten ammattiopisto tarjoaa yrityksille ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä räätälöityjä yrityskohtaisia lyhyt- ja pitkäkestoisia koulutuksia. Koulutusta järjestetään omaehtoisena koulutuksena, henkilöstökoulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena. Oulaisten ammattiopisto tarjoaa yrityksille myös opiskelijoita työssäoppimisen jaksoille. Näiden jaksojen aikana yritys voi hyödyntää työssäoppijaa yrityksen erilaisissa tehtävissä. Yritys voi myös tilata ammattiopistolta opinnäytetöitä yrityksen kehittämistarpeisiin.

Liiketalouden yksikkö

•    markkinointitutkimukset
•    asiakaskyselyt, esim. asiakastyytyväisyys
•    www-sivujen päivitys
•    erilaiset esitteet
•    osaamiskartoitukset, esim. tietotekninen osaaminen
•    yritysten tietoverkkojen päivittäminen

Ravitsemis- ja puhdistuspalveluyksikkö

•    työyhteisön kehittämishankkeet, esim. henkilöstöruokailun kehittäminen
•    yrityksen toiminnan prosessien toiminnan kehittäminen
•    juhla- ja pitopalveluiden järjestäminen
•    yrityksen kehittäminen opinnäytetöiden avulla

Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

•    osaamiskartoituksia ja niiden perusteella tehtyjä lisä- ja täydennyskoulutussuunnitelmia, esim. ergonomiakoulutus, lääkehoidon koulutus, toimintakyvyn tukeminen
•    opinnäytetöitä yrityksille, mm. laatukäsikirjan osien tekeminen
•    työyhteisöjen pitkäkestoisia kehittämishankkeita, esim. vanhustyön kehittäminen
•    esitteiden tekeminen, esim. yrityksen esittely, asiakkaan/omaisen ohjaaminen 

Yhteydenotot: Riitta Ranta, riitta.ranta@jedu.fi
Lisätietoja: JEDU Oulaisten ammattiopisto

suomi