Teknologiakasvatus TEKNOKAS

Teknologiakasvatus TEKNOKAS

Innovaatiopajat pk-yrityksille ja yhteisöille

Teknokkaan innovaatiopajoissa on tilaa ajatella! Pajamme rohkaisevat jokaista käyttämään luovuuttaan, ja ongelmalähtöiset työpajamme kehittävät ideointitaitoja, ongelmanhavaitsemisherkyyttä, neuvottelutaitoja sekä tiimiajattelua uudenlaisessa yritysmaailmasta poikkeavassa toimintaympäristössä. Meillä voit joko virkistää henkilöstöäsi tai virittää tiimisi tuotekehitystaajuudelle. Pajamme tukevat yksilöiden ja työyhteisön työnteon virettä, työilmapiiriä ja henkistä hyvinvointia.

Työpajoja ovat olleet kokemassa jo muun muassa AUTO-BON Oy, Clothing+, Elega Oy, Ludocraft Ltd ja WSOY Pro. Tämä on yksi Teknokkaan uusista toimintamuodoista ja yrityksistä saadut kokemukset ovat olleet erittäin rohkaisevia.

Innostu ja ideoi

Innovaatiotyöpajamme mahdollistavat ongelmien havaitsemisen oman työympäristön ulkopuolelta. Ideointi, luova ongelmanratkaisu ja kommunikointi tiimissä voi tapahtua paineettomassa ympäristössä ilman välittömiä tulostavoitteita. Meillä jokaisen idea on tärkeä!

Kun teet, ajattelet!

Innovaatiopajoissamme ideoiden toteutus on keskeinen osa luovaa ongelmanratkaisuprosessia ja oppimista. Pajoissamme osallistujat aktivoituvat ja pääsevät konkreettisesti osallistumaan toimintaan ja vaikuttavat itse toiminnallaan tuloksiin.

Innovaatiopajat

Kaikki pajamme ovat tuotekehitysprosesseja pienoiskoossa. Sisällöt viritetään tarjonnastamme toiveittesi mukaiseksi. Tällä hetkellä suosituimpia pajojamme ovat olleet:

• CO2 Dragsterit on räätälöity tuotekehitysprosessi pienoiskoossa. Se tarjoaa tiimillesi räjähtävän nopeaa toimintaa, jossa tiimiläiset pääsevät ratkomaan aerodynamiikkaan ja mekaniikkaan liittyviä ongelmia sekä kilpailemaan muita tiimejä vastaan itse rakentamillaan ajokeilla.

• Roller Coasters pajassa tiimin sisäinen kommunikointi, luova ajattelu, sitoutuminen projektiin ja ideoiden esittäminen sekä kyky toteuttaa ideat ovat keskeisessä roolissa. Rajattu ympäristö ei rajoita luovuutta vaan rajaa sitä! Tämä pajaa soveltuu erinomaisesti aloitteleville tiimeille! Porukasta tiimiksi!

Innovaatiopajamme soveltuvat 10-50 henkilön ryhmille. Suurin osa pajoistamme on myös mobiileja – tulemme sinne missä yrityksesi on! Lisää informaatiota innovaatiopajoistamme web-sivuillamme www.teknokas.fi.

Koulutusta ja oppimateriaaleja opettajille
Teknologiakasvatuksen keskus TEKNOKAS edistää rakennetun ympäristömme ymmärtämistä ja arvostamista, sekä kannustaa ihmisiä luovuuteen sen edelleen kehittämiseksi. Teknokkaassa vastataan tarpeeseen varmistaa ja kohottaa Suomen innovaatio- ja osaamispotentiaalia. Keskeinen toimintamuoto on kehittää ja levittää yleissivistävän teknologiakasvatuksen sisältöjä, menetelmiä, opetusmateriaaleja ja -välineitä mm. opettajien täydennyskoulutuksen kautta.

Yhteystiedot:
Esa-Matti Järvinen
Tutkimusjohtaja, KT
Dosentti
puh: 040 754 8243
Email: esa-matti.jarvinen(at)oulu.fi

Eija-Riitta Niinikoski
kehityspäällikkö
puh: 040 091 9310
Email: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi 

suomi